Tag Archives: ไมโครไฟล์

หลักสำคัญสำหรับการวางเสาเข็มไมโครไฟล์ที่เหมาะสม

ไมโครไฟล์เป็นศูนย์กลางที่บ้านตั้งอยู่ มูลนิธินี้ยึดบ้านไว้ในสถานที่ สำหรับบ้านที่แข็งแรงก่อนอื่นมูลนิธิจะต้องสมบูรณ์แบบ มีฐานรากที่โดดเด่นสองประเภท ขั้นแรกให้เราพิจารณาพื้นฐานบนพื้น พื้นคอนกรีตเรียบเทลงใต้โครงสร้างเพื่อให้เป็นฐานที่แข็งแรง มันมีเจตนาที่จะให้พื้นโครงสร้างของแข็ง สามารถย้ายไปเป็นโครงสร้างได้ ไม่ได้แยกส่วน นี่เป็นรากฐานที่ตื้นซึ่งมักจะเปลี่ยนจากฤดูสู่ฤดูเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการซึมซับน้ำโดยระบบรากของพืชในท้องถิ่น รากฐานแบบ คล้ายกับระบบรากของหญ้าหรือพุ่มไม้ ฐานรากอีกชนิดหนึ่งคือ พวกเขาลึก พวกเขาสามารถใช้ในพื้นที่ที่หิมะและน้ำค้างแข็งตก จะจมลงไปใต้เส้นน้ำค้างแข็ง ชนิดของรากฐานนี้อาจรวมถึงชั้นใต้ดิน เส้นทึบโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5 ถึง 8 ฟุตใต้พื้นผิว ฐานรากเหล่านี้มักใช้ในคุณสมบัติที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม แนวทางในการใช้ไมโครไฟล์จะพิจารณาจากระยะเวลาและรูปแบบของอาคารนอกเหนือจากสภาวะของดินและความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน ไมโครไฟล์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมงานก่อสร้า งมีวิธีการซ่อมแซมไมโครไฟล์สามขั้นตอนคืองานเสาเข็มคอนกรีตเสาเข็มเจาะเหล็กและเสาระฆังด้านล่าง สะพานกระดิ่งด้านล่างก่อนที่จะมีการคิดค้นระบบเสาเข็มแบบไฮดรอลิค คอนกรีตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วส่วนเสาเข็มเหล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 3 นิ้ว เมื่อเทียบกับการระลอกคอนกรีตพวกเขาสามารถเจาะผ่านดินที่แข็งได้ วิธีการจัดเก็บเหล็กเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนที่ยาวนาน ตามการซ่อมแซมมูลนิธิหินแกรนิตท่าเรือเหล็กที่มีประสิทธิภาพถูกเจาะเข้าไปในภูมิประเทศที่เป็นหินที่ความดันสูงถึง และความลึกได้ถึง 60 ฟุต โดยปกติประเภทของการซ่อมแซมรากฐานใช้เวลาสามวันในการเสร็จสิ้น การอัดฉีดแรงอัดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว กระสุนปืนถูกเจาะด้วยไฮดรอลิกโดยการใช้กำลังติดตั้ง การดำเนินการนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากกำลังติดตั้งเสาเข็มไมโครไฟล์สองครั้งในระยะเวลาอันสั้นอันเนื่องมาจากกลไกการเสียดสีและการบีบอัดของดิน ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ “ระบบประกอบไปด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ติดกับฝาครอบแท่นชอปและซอง” การซ่อมแซมรากฐานไมโครไฟล์ที่ประหยัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การขุดเจาะหรือเทคอนกรีตเสาเข็ม นี้จะดำเนินการโดยการเจาะหลุมลึก 9 ถึง 12 ฟุตด้านล่างพื้นผิวแล้วกรอกด้วยเหล็กและคอนกรีต คอนกรีตที่ได้รับการเทจะเพิ่มด้วย คอนกรีตและ ในขั้นเริ่มต้น บริษัท วิศวกรรมโครงสร้างต้องถูกนำไปใช้ในการทดสอบดินพวกเขาจะแนะนำว่ารากฐานใดที่เหมาะกับดินนั้นมากที่สุด หลังจากพิธีการเริ่มแรกวิศวกรสามารถเลือกออกแบบพื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสภาพดินที่กำลังพัฒนา ไมโครไฟล์ ในฐานะที่เป็นคำพูดของหลายคนไม่ได้ใช้การดำเนินการนี้เนื่องจากไม่เต็มใจที่จะชำระเงินเพิ่ม แม้ว่าเจ้าของบ้านจะจ่ายเงินจำนวนไม่เกิน เพื่อให้ได้รับบริการของวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าในแง่ของลูกค้าในระยะยาว