Monthly Archives: May 2017

การจัดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ประเภทกดด้วยระบบไฮโดรลิกก้าวหน้า

เสาเข็มไมโครไพล์ชนิดกดสำหรับระบบไฮโดรลิก โดยเสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสริมทักษะในการรองรับความหนักเบาให้กับเค้าโครงที่มีการยุบ โดยเสาหลักจะโดนกดลงไปยังชั้นดินแข็งพอให้สามารถรับนํ้าหนักของเค้าโครงได้คือหนึ่งขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาให้รองเป็นพิเศษด้วยช่างมือเก่าและการทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญ งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (สำหรับงานสร้างและต่อเติมใหม่) เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กที่มีสัดส่วนน้อยกว่า 25 เซ็นติเมตร ใช้กับงานโครงขนาดเล็กที่ต้องการขีดความสามารถในการรับน้ำหนักราว 20-30 ตันต่อต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะ ลดแรงสะเทือนขณะกระทำการตอกและ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่หน้างาน คุณลักษณะสำคัญของเสาเข็มไมโครไพล์ ปั้นจั่นถูก ดีไซน์โดยเฉพาะให้สามารถเข้าไปพื้นขนาดเล็กได้ โดยมีสัดส่วนประมาณ 1.2×2.5 เมตร พร้อมทั้งสูงเพียง 2.5 เมตร บริสุทธิ์ ปราศจากดินโคลนตม มั่นคงและทน สามารถตอกได้ลึกจนกระทั่งชั้นดินดาล และตรวจสอบได้ง่าย มั่นใจในคุณภาพการรองน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักตามที่นายช่างดีไซน์ไว้ โดยสามารถรองน้ำหนักไม่เป็นอันตรายได้ 20-30 ตันต่อต้น อาจตอกขนาบกำแพง โครงกระจกเงา ฝาผนังบ้านได้ โดยไร้แรงกระเทือน เป็นเหตุให้โครงร่างเดิมไม่แตกร้าว และปราศจากการสร้างปัญหาให้กับโรงข้างๆ ขนาดเสา I18 load design ที่ 22 ตันต่อต้น I22 load design ที่ 28 ตันต่อต้น หากปรารถนาข่าวเพิ่มเข้าที่ […]