Monthly Archives: December 2014

วิธีที่ฟื้นฟูธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยเงินลงทุนไม่มาก

การทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังฟื้นฟูจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก จึงต้องทำการตลาดอย่างหนัก ซึ่งจะช่วยในการประหยัดด้านการใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก อีกทั้งยังวัดผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยการทำการตลาดอุตสาหกรรมที่กำลังฟื้นฟู มีวิธีการดังนี้ การตลาดผ่านทางสังคมออนไลน์ เป็นการทำการตลาดที่ไม่ต้องเสียเงินลงทุนมาก และยังส่งถึงผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครือข่ายทางโซเชียลเริ่มเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นวิธีทำการตลาดที่น่าสนใจมาก โดยการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สินค้าลดราคา เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายออกไปในลักษณะบอกต่อ ซึ่งช่วยให้คนหันมาสนใจเป็นวงกว้าง แต่การทำการตลาดนี้ต้องมีความพอดี ไม่สื่อไปในทางยัดเยียดให้กับผู้บริโภคจนเกินไป การทำการตลาดด้วยวิธีจัดแคมเปญลดราคา เป็นทางเลือกที่ดีมากในการกระตุ้นยอดขาย เพราะไม่มีใครไม่ชอบของถูก โดยเฉพาะคนไทย ทำให้ลูกค้าต่างมาซื้อสินค้ากันอย่างมากมาย ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมสถานที่และสินค้าให้พร้อม และต้องอาศัยการวางแผนให้ดีในการจัดแคมเปญนี้ การจัดอีเวนต์การกุศล ที่ช่วยดึงผู้คนจากภาคส่วนต่างๆ ให้มาทำกิจกรรมสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นกิจกรรมแนวจิตอาสาที่ทรงอิทธิพลที่สุด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งส่งผลในระยะยาว การออกบูธแสดงสินค้า เป็นการทำการตลาดที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการให้ผู้บริโภคทราบด้วย แหล่งงานออกบูธต่างๆยังเป็นแหล่งรวมผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ผู้ชมงานมีวัตถุประสงค์ในสินค้าอยู่แล้วด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจะเลือกทำการตลาดด้วยการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อขายสินค้าและประชาสัมพันธ์กิจการ แถมไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินทำโฆษณารูปแบบอื่นด้วย เพราะทางผู้จัดงานจะดำเนินการทั้งหมดให้เอง เงินลงทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำการตลาด เป็นสิ่งที่ผลักดันให้แผนการทำการตลาดประสบความสำเร็จ ซึ่งกิจการที่ต้องฟื้นฟู ต้องอาศัยแนวทางในการทำการตลาดที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยวิธีการเหล่านี้สามารถช่วยผู้ประกอบการได้มาก แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการด้วย