เตรียมสอบฉบับเมืองนอก ด้วยการลดความเครียด

เชื่อว่าเด็กไทยหลายๆคน เครียดกับการเรียนเป็นอย่างมาก เพราะ การแข่งขันเพื่อที่จะได้เข้าโรงเรียนดีๆ หรือ มหาลัยดีๆ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อหน้าที่การงาน และ ความสำเร็จในอนาคต จึงมุ่งมั่นที่จะเรียนอย่างหนัก แต่นั้นจะเป็นวิธีที่ถูกที่จริงหรือ…?

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเครียดจะยิ่งส่งผลให้สาร Cortisol หลั่งออกมามาก ซึ่งสารนี้จะมาทำลายเซลล์สมอง และยังส่งผลให้ความสามารถในการจดจำลดลง ดังนั้นในเมืองนอกเด็กส่วนใหญ่ จะเรียนควบคู่ไปกับการพักผ่อน เช่น ฟังเพลง และ ยืนเส้นยืดสาย เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายจากความเครียด

อเลอไทด์ ทางเลือกใหม่ในการบำรุงสมอง

ส่วนประกอบหลักของ อเลอไทด์ คือ พืชพรมมิ ซึ่งประกอบไปด้วยสาร Bacoside A และ Bacoside B ซึ่งจะเป็นสารที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย และหลั่งสาร Cortisol ออกมาน้อยลง และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชพรมมิที่ พบว่าการรับประทานพืชพรมมิสกัดขนาด 50 มก วันละ 2 ครั้ง จะทำให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้น