เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ของการผ่าตัดเสริมจมูก ศาลายา

มุมมองนี้มักแสดงออกเนื่องจากความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดของการศัลยกรรมความงามคือไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคนไข้ได้อย่างสมบูรณ์ มากกว่าการเสริมความงามอื่น ๆ การผ่าตัดเสริมจมูก ศาลายาต้องผสมผสานแรงบันดาลใจด้านสุนทรียศาสตร์เข้ากับแนวคิดโครงสร้างที่จำเป็นเช่นสถาปัตยกรรมและการสนับสนุน อัตราการแก้ไขสำหรับการผ่าตัดเสริมจมูก ศาลายากล่าวอีกนัยหนึ่งคือความจำเป็นในการทำงานเพิ่มเติมหลังจากขั้นตอนนี้คิดว่าสูงถึง 15%

ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนของการทำศัลยกรรมเสริมจมูก ศาลายา

พร้อมกับความต้องการที่แม่นยำมากของศัลยแพทย์ทำให้คุณจำเป็นต้องเลือกผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ดีเพื่อดำเนินงานตามที่คุณต้องการ การผ่าตัดเสริมจมูก ศาลายาเป็นคำทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัดจมูกเพื่อแก้ไขอาการบาดเจ็บเพื่อปรับปรุงการหายใจของบุคคลหรือเพียงเพื่อให้ผู้ป่วยมีจมูกที่รูปทรงที่ดีขึ้นมีสามขั้นตอนทั่วไปที่อาจใช้ในการปรับรูปร่างจมูกวิธีแรกเรียกว่าเทคนิคการเสริมจมูก ศาลายาแบบเปิด ในกรณีนี้แม้ว่าแผลเสริมจมูก ศาลายาส่วนใหญ่สามารถทำภายในจมูกเองได้ แต่จะมีแผลใหญ่อยู่ตรงบริเวณ

ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนที่แยกรูจมูกของผู้ป่วยออก การกรีดนี้ช่วยให้ผิวหนังถูกยกขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างภายในของจมูกได้ แม้ว่าขั้นตอนนี้จะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเข้าถึงจมูกได้ง่ายขึ้นในขณะที่ทำการเสริมจมูก ศาลายา แต่ก็ยังทิ้งรอยแผลเป็นถาวรไว้บนลำไส้ใหญ่และด้วยเหตุนี้จึงใช้น้อยกว่าเทคนิคการผ่าตัดแบบปิด การใช้เทคนิคที่เรียกว่า

จะหมายความว่าทุกแผลจะถูกสร้างขึ้นภายในจมูก

โดยเอากระดูกอ่อนออกจากจมูกและปรับรูปทรงในภายหลัง นี่อาจเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่าการเสริมจมูก ศาลายาแบบเปิดและที่สำคัญคือไม่ควรมีแผลเป็นที่มองเห็นได้จากการใช้วิธีนี้ ในที่สุดศัลยแพทย์ยังสามารถแนะนำรากฟันเทียมในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ สิ่งเหล่านี้สามารถทำจากซิลิโคนหรือและใส่เข้าไปเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างของจมูก เสริมจมูก ศาลายาใด ๆ อาจเกี่ยวข้องกับเทคนิคเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง แต่ผิวหนังบริเวณจมูกมีความยืดหยุ่นสูงและโดยปกติจะตอบสนองต่อรูปร่างใหม่ได้ดีหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นการผ่าตัดเสริมจมูก ศาลายามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ประการแรกคือการปรับเปลี่ยนโดยปกติจะลดขนาดปลายเสริมจมูก ศาลายา ประการที่สองคือการทำให้กระดูกจมูกแคบลงเนื่องจากลักษณะของจมูกกว้างเกินไป สองขั้นตอนที่พบบ่อยมากคือการทำให้จมูกยาวขึ้นหรือสั้นลงซึ่งโดยปกติแล้วศัลยแพทย์จะใช้เทคนิคแบบเปิดและในกรณีเดิมอาจเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนหรือการปลูกถ่ายจมูก นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปทรงของรูจมูกหรือความลาดเอียงของจมูก